Diego Marchetti & MerlinoRonda 1

Throw 1 2 3 4 5 Total #1
Points X X 2,5 X 4  Z 6,5

Ronda 2

Round #1: 6,5 puntos

Round #2: -


6,5

Puntuación final