Anna Radomska & ArsiRonda 1

Throw 1 2 3 4 5 Total #1
Points X X 5  Z X X 5

Ronda 2

Round #1: 5 puntos

Round #2: -


5

Puntuación final