Alena Smolikova & Awesome Kira Crazy FellowRonda 1

Throw 1 2 3 4 5 6 Total #1
Points 4,5 5  Z 4,5 4 X X 18

Ronda 2

Throw 1 2 3 4 5 6 Total #2
Points X X 5 OB X OB 5

Round #1: 18 puntos

Round #2: 5 puntos


23

Puntuación final