Katarzyna Krzewina & KiaRonda 1

Throw 1 2 3 4 5 6 Total #1
Points 4 4 5  Z 4,5 4,5  Z 5  Z 23

Ronda 2

Throw 1 2 3 4 5 6 Total #2
Points 4,5 4 OB X X 4,5 13

Round #1: 23 puntos

Round #2: 13 puntos


36

Puntuación final