Dariusz Radomski & PrisRonda 1

Throw 1 2 3 4 5 6 Total #1
Points 4 X 4 4 X 4,5 16,5

Ronda 2

Round #1: 16,5 puntos

Round #2: -


16,5

Puntuación final