Juan Antonio Alcaraz Enguix & CapitanRound 1

Lanzamiento 1 2 3 4 5 Total #1
Puntos X X X 3.5  Z 4 7.5

Round 2

Round #1: 7.5 points

Round #2: -


7.5

Final score