Alena Smolikova & Awesome Kira Crazy FellowRound 1

Lanzamiento 1 2 3 4 5 6 Total #1
Puntos 4.5 5  Z 4.5 4 X X 18

Round 2

Lanzamiento 1 2 3 4 5 6 Total #2
Puntos X X 5 OB X OB 5

Round #1: 18 points

Round #2: 5 points


23

Final score