Paco Lobo & SyriaRound 1

Lanzamiento 1 2 3 4 5 6 Total #1
Puntos X 4.5 X X 4.5 3 12

Round 2

Lanzamiento 1 2 3 4 5 6 7 Total #2
Puntos 3.5 4.5 3.5 3.5 X 3.5 3.5 18.5

Round #1: 12 points

Round #2: 18.5 points


30.5

Final score