Enrico Ugoccioni & JoyRound 1

Lanzamiento 1 2 3 4 5 6 Total #1
Puntos 3.5 3.5 X X 4.5 X 11.5

Round 2

Lanzamiento 1 2 3 4 5 6 Total #2
Puntos 3.5 4 3.5 4.5 4.5 5 21.5

Round #1: 11.5 points

Round #2: 21.5 points


33

Final score