Mona Hirai & HariboRound 1

Lanzamiento 1 2 3 4 Total #1
Puntos 5  Z 4.5 5  Z 3 17.5

Round 2

Lanzamiento 1 2 3 4 5 6 Total #2
Puntos 3 5 4.5 4.5 4.5 X 21.5

Round #1: 17.5 points

Round #2: 21.5 points


39

Final score