Rosario Guercio & SiouxRound 1

Lanzamiento 1 2 3 4 5 6 Total #1
Puntos OB X 4  Z 4 OB X 8

Round 2

Round #1: 8 points

Round #2: -


8

Final score